บ้านลีลาวดี...5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

หลังละ 16,000 บาท พักได้ 16 ท่าน(มีเตียง)

ท่าน 17-25 จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท(ที่นอนเสริม)

ทีวี,พัดลม,ห้องน้ำ,เครื่องทำน้ำอุ่น 

*ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ

เยี่ยมชมบ้าน...

บ้านดอกปีป...พักได้ 4-6 ท่าน

ท่านที่ 1 และ 2 ท่านละ 1,000 บาท

ท่านที่ 3 และ 4 ท่านละ 800 บาท (มีเตียง)

ท่านที่ 5 และ 6 ท่านละ 600 บาท (ที่นอนเสริม)

ทีวี,พัดลม,ห้องน้ำ,เครื่องทำน้ำอุ่น 

*ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ

เยี่ยมชมบ้าน...

บ้านอมรเบิกฟ้า...พักได้ 4 ท่าน

 

ท่านที่ 1 และ 2 ท่านละ 1,000 บาท

 

ท่านที่ 3 และ 4 ท่านละ 800 บาท

 

ทีวี,พัดลม,ห้องน้ำ,เครื่องทำน้ำอุ่น 

 

*ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ

เยี่ยมชมบ้าน...

บ้านพวงชมพู1-4...พักได้ 4 ท่าน

ท่านที่ 1 และ 2 ท่านละ 1.000 บาท

 

ท่านที่ 3 และ 4 ท่านละ 800 บาท

 

ทีวี,พัดลม,ห้องน้ำ,เครื่องทำน้ำอุ่น 

 

*ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ

เยี่ยมชมบ้าน...

บ้านหิรัญญิการ์...3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

หลังละ 6,000 บาท พักได้ 6 ท่าน (มีเตียง)

 

ท่านที่ 7-10 จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท (ที่นอนเสริม)

 

ทีวี,พัดลม,ห้องน้ำ,เครื่องทำน้ำอุ่น 

 

*ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ

เยี่ยมชมบ้าน...

บ้านระเบียงฟ้า 1-10...พักได้ห้องละ4ท่าน

 ท่านที่ 1 และ 2 ท่านละ 1,000 บาท

 ท่านที่ 3 และ 4 ท่านละ 800 บาท

 ทีวี,พัดลม,ห้องน้ำ,เครื่องทำน้ำอุ่น

*ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ


เยี่ยมชมบ้าน...

บ้านทิวเขา 3 ห้องนอน https://www.acheterviagrafr24.com/prix-viagra-pharmacie-maroc/ 2 ห้องน้ำ

หลังละ 10,000 บาท พักได้ 10 ท่าน (มีเตียง)

ท่านที่ 11-15 จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท (ที่นอนเสริม)

*ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ

เยี่ยมชมบ้าน...

บ้านคุณนาย

 

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ?1 ห้องครัว

 

หลังละ 12,000 บาท พักได้ 12 ท่าน

 

ท่านที่ 13 - 16 ท่านละ 800 บาท

 

*ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ

 

 เยี่ยมชมบ้าน... ข้างบนสุด   กลับหน้าแรก