บ้านลีลาวดี

5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 

  16,000 บาท   

พักได้ 16 คน 

17-25 เพิ่มคนละ 800บาท (เตียงเสริม) 

TV - พัดลม

 เครื่องทำน้ำอุ่น


บ้านคุณนาย

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 

  

  12,000 บาท 

พักได้ 12 คน 

13-16 เพิ่มคนละ 800บาท (เตียงเสริม) 


TV - พัดลม

เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านทิวเขา

3 ห้องนอน  2 ห้องน้ำ

 

  10,000 บาท

 

พักได้ 10 คน

11-15 เพิ่มคนละ 800 บาท (เตียงเสริม)

 

TV - พัดลม

เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านระเบียงฟ้า 1-10

1ห้องน้ำ 

   1,000 บาท

พักได้ 4 คน

1-2 คนๆละ 1,000 บาท 

3-4 คนๆละ 800 บาท (เตียงเสริม) 

TV - พัดลม

เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านพวงชมพู acheter viagra 1-4

1 ห้องน้ำ 

   1,000 บาท

พักได้ 4 คน

1-2 คนๆละ 1,000 บาท

3-4 คนๆละ 800 บาท (เตียงเสริม) 

TV - พัดลม

เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านดอกปีบ

1 ห้องน้ำ

   1,000 บาท

พักได้ 4-6 คน 

1-2 คนๆละ 1,000 บาท (เตียงหลัก)

3-4 คนๆละ 800 บาท (เตียงหลัก) 

5-6 คนๆละ 600 บาท (เตียงเสริม)

TV - พัดลม

เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านอมรเบิกฟ้า

1 ห้องน้ำ 

   1,000 บาท 

พักได้ 4 คน

1-2 คนๆละ 1,000 บาท

3-4 คนๆละ 800 บาท 

TV - พัดลม

เครื่องทำน้ำอุ่น

 

       ***ราคาที่พัก รวมอาหาร 2 มื้อ ***


  

 

   กลับหน้าแรก